В памет на Детелин

Този текст е своеобразно продължение на друг, написан преди няколко месеца. Той се казва „Сянка съм в сянката на живота“ и историята в него е разказана чрез цитати от лична кореспонденция между двама души, които не са се виждали от години. Това е история за един български журналист, поет, писател и преводач, живеещ в крайна бедност и изолация.