2023-03-28

Федерален окръг Колумбия

Федералният окръг Колумбия призна българския като чужд език в дипломите за средно образование. Департаментът по образование на...