2022-08-17

смъртност

Публикуваме тук сравнителни графики за броя на починалите в България, със съпоставени данни за 2019-та, 2020 г.,...
В едно от цитираните писма до институции се казва: "Придвижвайки се от Великобритания, през Франция, Белгия, Германия,...