2024-07-15

Румен Байчев

На практика Народовластието може да бъде реализирано в обществото чрез електронен парламент и електронно правителство, като се...