2023-09-28

Румен Байчев

На практика Народовластието може да бъде реализирано в обществото чрез електронен парламент и електронно правителство, като се...