2022-01-22

Пътуващ куклен театър „Арлекин“

Пътуващ куклен театър “АРЛЕКИН” и Център “БЪЛГАРИКА” организират на 8 декември т.г. в Чикаго представление на пиесата...