2022-08-09

пътища

В едно от цитираните писма до институции се казва: "Придвижвайки се от Великобритания, през Франция, Белгия, Германия,...