2023-01-28

ПУ „Паисий Хилендарски“

Първият курс е за преподаващи български език и литература в чуждоезикова среда и касае също сертифицирането на...
Обучения за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда ще се проведат през...
На 18.10.2019 г. членовете на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина – Боянка Иванова,...