2022-10-01

почит

Представители на българските организации в Босилеград, генералния консул Р България в Ниш Димитър Цанев, Иво Антонов -...
Българските организации в Босилеград КИЦ „Босилеград“, Демократичен съюз на българите и Сдружение „ГЛАС“ отдадоха помен и положиха...