2023-12-10

Пловдивски университет

Ректорът, проф. д-р Румен Младенов, приветства участниците в конференцията, като ги увери в готовността на академичната общност...