2022-08-07

меморандум

Тези обстоятелства дават основание за обръщение към Българските държавни институции, Български обществено-политически и културни организации, Българската православна...
Проф. Янко Янков е публикувал вчера в личния си блог Трети специален меморандум, адресиран до председателя на...