2022-07-05

Кристиан Тереш

Почти три години по-късно виждаме по-слаба Европа и бедни европейци повече от всякога. Имаме милиони европейци, които...