2023-06-03

Иван Думиника

За нас, бесарабските българи, Денят на богомъдрите братя Кирил и Методий има особено значение. Ние отдаваме почит...
Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ), доктор на историческите науки Иван...
Председателят на Научното дружество на българистите в Молдова, доктор на историческите науки Иван Думиника, разкри участието и...
Днес, на заседание на Правителството на Република Молдова, бе решено да се изключи Тараклийският държавен университет „Григорий...
Чиновниците от Министерството на просветата и изследванията на Република Молдова, под предлог на реформа на системата на...