2024-07-23

ГК – Чикаго

ГК - Чикаго преустановява провеждането и участието в заседания, работни групи и всякакви други прояви. Официалните двустранни...
Генералното консулство на Р. България в Чикаго представи на българските медии в консулския окръг табелата на Januarius...
4 октомври 2018 г. – представяне в Генералното консулство в Чикаго на български артисти от Кърджали (вж....