2022-10-01

Василка Хаджипапа

Под егидата на Посланика на Р Кипър в България, Н. Пр. Мариос Кундуридис, и Българския културен център...