2022-11-30

български ВУЗ

През настоящата година традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, няма да...
Министерството на образованието и науката /МОН/, Дирекция „Висше образование“, дава разширени възможности за продължаване на образованието във...