2022-05-18

Св. Иван Рилски

Инициативен комитет излезе с обръщение към Столичния общински съвет, за поставяне на паметен знак в София в...
1. НЕ СЕ ОТМЕНЯТ редовните богослужения само в неделя. 2. ОТМЕНЯТ СЕ всички последващи събирания, седмичните Великопостни служби...