2022-01-22

Мерсия Магдермот

На твърдението на Мерсия Макдермот, че: „Яне не остави нито пари, нито имущество; човекът, през чиито ръце...