2022-10-06

Search Results for: Пламен Павлов

Предложението на проф. Кирил Топалов, подкрепено от участниците в Инициативния комитет за 200-годишнината (негов председател е ген....
За голямо съжаление е елиминиран елементът на гражданско участие. Публичността е много относителна, тъй като можеха да...
Един от най-добрите ни специалисти по темата за политиката на българската държава към диаспората и за дейността...