Home » Search

Search Results

Избрано »

[21 апр. 2011 | No Comment | ]

От 26 април до 15 май, 2011 г. Стефка Йовчева ще бъде командирована от посолството на Република България във Вашингтон в помощ на Генералното консулство в Чикаго.
Стефка Йовчева е родена на 1 ноември 1975 г. в Пловдив. Понястоящем тя е втори секретар по политически въпроси в посолството на България във Вашингтон. В това си качество тя отговаря основно за контактите на България с Държавния департамент и Съвета по национална сигурност. Това е втори мандат за г-ца Йовчева в посолството във Вашингтон. Първият мандат в американската столица е в периода 2003-2007 …

Авторски страници, Е-Списание, политика »

[6 юли 2021 | 3 коментара | ]

Представяме Ви интервю с Осман Октай – български политик и политически анализатор, един от основателите на Движението за права и свободи (ДПС), дълги години заместник-председател на движението. Народен представител в 36-о, 37-о, 38-о, 39-о Народно събрания на Република България. Основните въпроси в интервюто касаят честността на…

Авторски страници, политика »

[15 май 2021 | No Comment | ]

Отворено писмо на коалицията от граждански организации “За зелен рестарт” – MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс” – България и “Институт Кръгова Икономика”, по повод процеса на финализиране на Националния план за възстановяване и устойчивост. Писмото  е изпратено на 14 май т.г. до Президентството, Министерски съвет…

Авторски страници »

[22 мар. 2021 | No Comment | ]

Мишките са навсякъде и са неизтребими. И са новият хост на Ковид. Проблемът е, че мишките имат напълно различен АЦ2 рецептор от хората и се считаха за неуязвими за Ковид, чието шипче се захващаше точно там и беше се адаптирало към човешкия…

Авторски страници, Е-Списание »

[19 дек. 2019 | No Comment | ]

Уникална съдебна практика! Съдии от ВАС допълват в решенията си действащи закони. Вижте как се променя текстът от закона:
“…управлението на радиоактивните отпадъци се осъществява само от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) – чл. 76, ал. 1 и чл. 77, ал. 1 ЗБИЯЕ.”
Този текст от действащ и непроменян закон, се допълва на листа на съдебното решение и той вече гласи:
“…управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци се осъществява само от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) – чл. 76, ал. 1 и чл. 77, ал. 1 ЗБИЯЕ.”

Авторски страници, политика »

[7 окт. 2018 | No Comment | ]

На 19 септември 2018 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание, при следния дневен ред: “1. Актуални въпроси за развитието на сътрудничеството в областта на средствата за масова информация в съответствие с Договора за приятелство и добросъседство между Република България и Република Македония; 2. Разни”. На заседанието присъстват представители на БНТ, БНР, БТА, СЕМ, Държавната агенция за българите в чужбина. Стенограмата от това заседание на Комисията, която е качена в сайта на НС, може да се види по-долу.

Авторски страници »

[20 ное. 2016 | No Comment | ]

Ако бях довършил всичко, щеше да е сигурно, че плановете ми са били недостатъчно завършени. Към момента на моето отпътуване от Чикаго имахме няколко стартирали проекта, по които нямаше сигурност за успешно изпълнение. Сред тях са идеите за написване на втори и трети том на книгата „Чикаго – българският град“, за изграждане на Български мемориален парк, за създаването на Български културен център, но най-вече на водеща организационна структура на обществения живот на българите в Чикаго, създаването на българска църква в Денвър, Колорадо, и българско училище там, регистриране на изпитен център за владеене на български език, чрез обединяваща организация на всички български училища в Чикаго и консулския окръг, и стартиране процедура за припознаването на българския като кредитен във все повече висши и средни училища в САЩ. Имаше идея за създаване на благотворителна и обгрижваща организация за подпомагане на крайно нуждаещи се български граждани, за създаването на икономически субект от типа на Българската търговска камара, за подготвянето на Обществени съвети и редица други, като едва ли мога да изредя всички без да пропусна някой.

Авторски страници »

[18 ное. 2016 | No Comment | ]

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е изпратил Становище до Конституционния съд, във връзка с конституционно дело №12/2016 г. Делото е образувано по искане на 49 народни представители от 43-то Народно събрание и претендира за противоконституционност на някои алинеи от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. В случая става дума всъщност за над триста проекта за вятърни и фотоволтаични централи, заради които 49-те депутати са поискали образуване на споменатото дело в КС. Тези проекти, както е констатирала и Европейската комисия, са били изпълнени в нарушение на правилата за държавна помощ и са ползвали двойно финансиране. Те са получили 111 765 хил. лева субсидия, срещу която инвеститорите са вложили собствени пари само 38 009 хил. лева. Освен това, както се казва в Доклад до Комисията по енергетика към НС и до министъра на енергетиката, който доклад е приложен към Становището, вследствие на неуправляем и незаконен процес по присъединяване на вятърни и фотоволтачни централи към преносната мрежа, НЕК е вложила средства за нейното разширяване в размер над 300-400 млн. лева. Всички тези разходи влизат в цените на крайните потребители и финансовата тежест се поема не от инвеститора, не от мрежовите предприятия, а от българските граждани и бизнеса, чрез добавката за „зелена енергия“ / „задължения към обществото“.

Авторски страници, българи зад граница »

[25 апр. 2016 | 5 коментара | ]

Българи от разни краища на света изпратиха днес до депутатите в Народното събрание, както и до президента, вицепрезидента и министър-председателя, писмо, което е реакция на несъздадения за пореден път, дългообещаван МИР “Чужбина”. В писмото се казва…

Авторски страници, българи зад граница »

[27 апр. 2015 | One Comment | ]

Представяме фоторепортаж от “Верея ‘2015” и пълен видеозапис на Николина Кисьова от двата фестивални дни, за да почувствате и вие прекрасната енергия на събитието.

Е-Списание »

[11 фев. 2015 | No Comment | ]

И преди сме публикували на страниците на Еврочикаго материали от проф. Златко Кълвачев от Лаборатория молекулярна вирусология на Военномедицинска академия в София. Макар и по-тясно специализирани, понякога те се оказват сред най-четените и …