Home » Archive

Избрано, история »

[6 сеп. 2013 | No Comment | ]

Макар последните проучвания да сочеха, че над 20% от българските мъже са потомци на местно население на Балканите отпреди 8000 години, неясната методология на изследванията, както и терминологичната бъркотия с понятията ‘прабългари’, ‘славяни’, ‘траки’, че и най-новото – ‘особени славяни’ – не помагаше на любознателния българин да бъде сигурен в произхода на гените си. Не на последно място фактът, че тези изследвания стигаха до нас чрез родните медии, които обикновено компенсират отсъствието на качествена журналистика със сензационни и повърхностни материали, не ни помагаше особено да им се доверим.
За разлика от досега, данните от това изследване черпим от самия извор без посредничеството на родните СМИ. Изследването е направено с най-съвременна технология и методика от българо-италиански научен колектив. Изпъкват имената на директора на Института по експериментална морфология и антропология проф. Йордан Йорданов и директора на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов. Статията е публикувана в реномирана научна онлайн платформа и е преминала научна редакция (Peer reviewed); може да се види тук: Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry

Авторски страници »

[3 юни 2013 | No Comment | ]

Детско студио “Телевизионери” през втория етап (2013-2022 г.) от развитие на българската общност в Чикаго – „Българската имиграция – синтезатор на ценности“.
Оказа се, че сме единствените по рода си! От създаването на студиото до днес получихме много положителни отзиви, както от колегите ни в медийното пространство, така и от много български организации не само тук, в Чикаго, но и по света. Идеята е одобрена от българската общност, българските медии в Чикаго – в. „БЪЛГАРИЯ“, електронния портал „ЕВРОЧИКАГО“, небезизвестните журналисти Йосиф Давидов от Maдрид, както и Климент Величков. А Константин Маринов – ръководител и създател на Фолклорен клуб „Верея“, предоставя залата на своя клуб, където „Телевизионери“ – те са оформили своето импровизирано студио.

Авторски страници »

[3 юни 2013 | No Comment | ]

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ – ЧИКАГО“ – през втория етап (2013-2022 г.) от развитие на българската общност в Чикаго „Българската имиграция – синтезатор на ценности“.

Сдружението с идеална цел “Български Музей-Чикаго“ е основано през 2008 година по идея на Елена Попниколова-Табакова – етнолог. Учредителите са изявени музейни специалисти, реставратори и научни работници- Илина Сиракова, д-р Диляна Иванова,Стоян Вълков, Даринка Захариев и др.

Дейността на Сдружението е съсредоточена предимно към събиране, съхраняване и популяризиране на българските традиционна материална и духовна култура, с цел подпомагане интеграцията сред американското общество.

Авторски страници »

[28 май 2013 | No Comment | ]

РАНЖИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
(ред на участие)
в ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА НЕФОРМАЛНА СРЕЩА
(тип „Кръгла маса“)
НА БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ В ЧИКАГО – 2013
съвместно с български комерсиални организации в Чикаго.

Авторски страници »

[27 май 2013 | No Comment | ]

Четвъртата срещата на организациите с идеална цел може да определи темите, които могат да бъдат предложени за дискусия с вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, при очакваното й посещение в Чикаго през месец октомври 2013 година.

Авторски страници, българи зад граница »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Откриването на Втория етап от развитието на българската общност ще бъде дискутирано на „Четвърта поредна годишна среща на Организациите с идеална цел в Чикаго“, която ще се състои на 1 юни 2013 г. от 13 до 17 часа в БПЦ „Свети Иван Рилски – Чудотворец“. На срещата са поканени авторитетни организации с идеална цел, комерсиални компании и индивидуални участници с идеи и практики за просперитета на българите в Чикаго и България.

Е-Списание »

[8 окт. 2012 | No Comment | ]

Prospect Airport Services, Inc. (Със съдействието на EuroChicago.com) търси работници за:
Почистване на самолети; Опериране с багаж; Асистиране на пътници.

In English, Е-Списание »

[8 окт. 2012 | No Comment | ]

Prospect Airport Services – has immediate openings – accepting applications/resumes for Customer Service Agents

Авторски страници, българи зад граница »

[4 окт. 2012 | No Comment | ]

ЗА СЕДЕМНАДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ ФЕСТИВАЛ „БЪЛГАРСКИ ДНИ В ЧИКАГО–ЕСЕН 2012” И ОТКРИТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ
Мисията на Фестивала е да представи водещи институции и личности пред българската общност в Чикаго и да подпомогне развитието на български продукти и практики в САЩ. Фестивалите на Българо-Американска Асоциация генерират нови клиенти и помагат на икономиката на САЩ и България. http://codex.wordpress.org/Excerpt

Авторски страници »

[4 окт. 2012 | No Comment | ]

Потенциална надареност е присъща на всеки човек, респективно на много деца, но актуална надареност демонстрират по-малко от тях. Потенциалната надареност всъщност съществува чрез заложбите, а тя става актуална, когато се създадат условия да прерасне в способности, чиито носители са надарените деца. Може да се определи, че дете, което показва по-високи забележителни постижения в сравнение с връстниците си – обща интелектуална надареност, специални способности в областта на науката, изкуството или спорта и ги проявява трайно, е надарено.