Първа конференция на българските училища в Германия. Резултати и решения

На 3-ти и 4-ти февруари във Франкфурт на Майн се проведе Първата конференция на българските училища в Германия. Конференцията бе организирана от Българското училище „Васил Левски“ във Франкфурт на Майн и Асоциацията на българските училища в чужбина, с любезното съдействие на Консулството на Р. България във Франкфурт.
Организаторите на Конференцията си бяха поставили за цел да обединят усилията на българските училища в чужбина, и по-специално в Германия, в запазването и популяризирането на българския език и култура, в синхрон с държавната политиката на Р. България в тази насока. В работата на конференцията взеха участие представители на 19 училища от Германия и на 10 училища от Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Испания, Унгария и Кипър.