Заседание на КПБЧ за държавния бюджет, акценти

На 16 ноември 2016 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина /КПБЧ/ към Народното събрание, при дневен ред: “1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г. – за първо гласуване; 2. Разни”. На заседанието присъстват представители на Министерство на външните работи, Министерство на образованието, Министерство на финансите и на Държавната агенция за българите в чужбина.