За случая “Зартов” и едно публично заседание за УПО, до което той не стигна

На съдебното заседание, провело се на 24 ноември в ЦСЗ, не бе допуснато да се гледа дело за УПО на Ивайло Зартов, който бе допускан на две предишни такива заседания тази година. На тези заседания съдията, която ги председателстваше, бе една и съща, Даниела Талева, и тя отказа два пъти УПО за Зартов. Като при това протоколът от второто съдебно заседание за УПО, председателствано от Талева, бе изготвен с невярно съдържание и след това бе променен.
Дали поради това, че за съдебното заседание за УПО на 24 ноември се знаеше предварително, че ще присъстват и представители на НПО, дали поради това, че избраната да го председателства съдийка от СГС – Доротея Кехайова се стараеше да си свърши добре работата, но въпреки бързината, с която бяха решени цели 22 дела, за всяко от които на бюрото пред съдийката стояха дебели по десетина сантиметра папки, страничният наблюдател можеше да си състави впечатление, че начинът, по който се разглеждат и протоколират тези дела, е законосъобразен и се води без пренебрежение към лишените от свобода лица, които са били предложени за предсрочно освобождаве.