Отец Димитър от “Св. Иван Рилски” за храма, вярата и отношенията между духовници и миряни

Когато медиите не отразяват духовната дейност на свещеника, той сам трябва да напише информация какво се случва в поверения му храм, да разкаже от първа ръка малко за себе си и да се представи. Да отговори на подхлъзващи запитвания от страна на някои медии, да ги информира, че е българин, че служи в поверения му храм, на български, че е гражданин на Америка, че си плаща редовно таксите, че гласува съзнателно на всички избори, както за Родината Майка, така и за страната, в която живее и в която служи на сънародниците си. Пристъпвам към тази информация и изясняване и прочистване на изкуствено създадените мъгли около мен и храм „Свети Иван Рилски” в Чикаго.