97 години след Ньойския договор. Обръщение на КИЦ “Босилеград”

За съжаление днес, в сърцето на ЕВропа, върху анахроните остатъци на юридически несъстоятелния вече Ньойски договор, в Западните български покрайнини все още се провежда жестока политика на национална асимилация, обезлюдване на районите, населени с българи, и грубо погазване на човешките права. Това пречи на европеизацията на Сърбия и трайно омиротворяване на Западните Балкани.
КИЦ „Босилеград“ протестира против политиката на изолационизъм на Западните български покрайнини и против бездействието на българските и сръбските правителства, които не успяха да намерят решения за нормален живот и развитие на българите в новите условия след разпадането на бивша Югославия и появата на европейските интеграционни процеси.