Възможности за подпомагане на БГ организации в чужбина – заседание на КПБЧ

На 18 май 2016 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина /КПБЧ/ към Народното събрание, чиято тема е “Възможности за подпомагане на дейността на българските дружества, организации и медии в чужбина”. На заседанието присъстват представители на Външно министерство, Министерство на културата, ДАБЧ, както и представител на Института за етнология и фолклористика в Етнографския музей при БАН. Министерството на образованието и науката няма представител, но по време на заседанието се прочита информация, която това министерство е изпратило на КПБЧ.