Казусът “Нурджихан Гюнери” и противоречивите становища на българските съдилища

СПОРЕД НЯКОИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ ПОНЯТИЕТО “БЪЛГАРИН” НЕ БИВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ЕТНИЧЕСКО, КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРОИЗХОД.
“КАЗУС С БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОБЪРКВА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА” – пише “Правен свят”. Хронологията на случая “Нурджихан Гюнери” и противоречивите тези и становища по него са описани от юридическото издание в публикация от 26 април т.г. Поради важността на случая в правно отношение, препубликуваме материала на “Правен свят”, допълвайки темата с още нагледна документална информация и последващи коментари.