Български веган, изкачил Еверест и Манаслу, иска да искачи всички осемхилядници

Д-р Атанас Скатов е първият веган в света, изкачил връх Еверест през 2014 г. и връх Манаслу през 2015 г. Следващият проект на д-р Скатов е да изкачи останалите 12 осемхилядника за най-кратко възможно време от 4 години. Ако успее, той би станал първият веган в света, изкачил всички върхове на планетата над 8000 метра, и може би първият в света, изкачил ги за най-кратко време.
За да осъществи своя проект докрай, д-р Скатов се нуждае от финансова подкрепа. Събрани са половината от средствата и е отворена кампания за събиране на другата половина