С постоянен адрес само в сърцето

След промени в Закона за гражданската регистрация, извършени през 2014 г., хиляди български граждани, живеещи в Чешката република от десетилетия, както и в други страни по света, са поставени пред риск да загубят гражданството си, заради липса на постоянен адрес в Родината. Някои от тях сезират тогава българските институции са за този проблем, но мерките, които предприемат институциите в това отношение, са “козметични” и не го решават.
В Р. Чехия живеят над 2500 български граждани, установили се там преди 35-50 години. Това са възрастни хора, които не искат да се разделят със своето българско гражданство, които, дето се казва, искат да си умрат като българи, но са принуждавани да се откажат от него. Защото много от тях, по обясними причини, вече нямат постоянен адрес и живи роднини в България, а подновяването на българските им документи за самоличност изисква наличието на такъв адрес.