Защо в България няма правосъдие и истинска съдебна реформа

На 4 февруари в БТА в София се провежда пресконференция на неправитествената организация “Обществен съвет за правосъдие”, на която са изнесени много аргументи и примери за това защо в България няма истинска съдебна реформа, колкото и нужда да е тя. Защо няма де факто правосъдие в страната; защо Висшият съдебен съвет се е превърнал в пощенска кутия за жалби, които винаги остават без последствия; какви препоръки съдържа мониторинговият доклад на Европейската комисия относно правосъдната сфера; защо предлаганите сега реформи в съдебната система няма да променят по същество нещата – са сред темите, обсъдени на брифинга. Както и една внесена още преди година подписка в Народното събрание, за промени в съдебната система, които изцяло съвпадат с препоръките на Европейската комисия в нейния доклад, но тази подписка още не е разгледана.