Конкурс „Васил Левски” за есе, разказ и стихотворение

Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс, трябва да изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски , загинал за България в името на свободната «чиста и свята република».
Рисунките, стихотворенията и разказите изпращайте на адрес: