Измененията и допълненията в ЗДОИ влизат в сила от утре

На 26 ноември 2015 бе приет на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Повечето текстове влизат в сила на 12 януари 2016, някои – три месеца по-късно, а трети – в други срокове, най-късният от които е през 2017. С измененията се подобрява както режимът, свързан с предоставяне на обществена информация, така и този на т.нар. повторно използване на информация от обществения сектор. Текстовете бяха формулирани с участието на Програма Достъп до информация.