Да го духат бедните?

Животът срещу писаното в учебниците. Така стоят нещата.
Да дадеш на бедния хляб или социална помощ не е борба с бедността. Това е подаяние, за да си мълчи и да няма стремежи.
Дай му криле, дай му сигурност, убий страха му и тогава ще видиш един нов човек. Онзи, който може да гради, да твори, да съзидава.
Презумпцията, от която изхождат неолибералите, е, че трябва да се състезаваме, за да бъдем богати или поне, за да не бъдем крайно бедни. Превръщайки труда ни и живота ни в едно задъхано състезание, ние обаче създаваме блага не толкова за себе си, колкото за онези, които държат остена за мулето, мисля аз. А на мулето се подава в края на работния ден храна за добитък, нищо повече.