Home » Archive

Articles tagged with: закон

Избрано, политика »

[4 апр. 2017 | One Comment | ]

В чл. 307 накрая се добавя „и са живели най-малко през последните три месеца в Република България“ – това гласи предложението. Колко удобно е да отрежем крилата на сънародниците ни в чужбина, да премахнем разкриването на секции, караниците, изборния туризъм, проблемите с желаещите да участват в комисиите, броенето и куп други проблеми около изборите, свързани все с нашите сънародници в чужбина!
Ами да, защо не! Като не можем за орежем турския вот, я за по-лесно да орежем цялата диаспора! КАКВО ПО ЛЕСНО ОТ ТАКОВА СТАЛИНСКО КАРДИНАЛНО РЕШЕНИЕ! Има секции – има проблем…
НЯМА СЕКЦИИ – НЯМА ПРОБЛЕМ!

Авторски страници, политика »

[11 мар. 2017 | 2 коментара | ]

По силата на Глобалния закон „Магнитски“ не се разрешава да се издават входни визи за САЩ и се предвижда замразяване на финансовите активи, намиращи се в кредитни институции под юрисдикцията САЩ, на чуждестранни физически (и юридически) лица, отговорни за престъпления, свързани с нарушаването на човешките права, както и за държавни служители и други лица, замесени и отговорни за значителни корупционни действия.
По силата на този закон, би трябвало и български физически (и юридически) лица, отговорни за значителни нарушения на международно признати човешки права, както и държавни служители, отговорни или замесени в значителни корупционни действия, да не получават входни визи за САЩ и да подлежат на замразяване на финансови активи и др. имуществени санкции от институции, намиращи се под американска юрисдикция.

Авторски страници, политика »

[12 Дек. 2016 | 2 коментара | ]

И така, в крайна сметка се оказва, че тези представители на т.нар. Временни Обществени съвети на българите зад граница, които са искали само Национален съвет на българите зад граница, а за Обществените съвети са се изказвали в Консултативния съвет към ДАБЧ, че не им е време да се създават, са на една позиция с Външно министерство, което през цялото време се противи на създаването на такива Обществени съвети. И тази, случайно или не, съвпадаща позиция срещу създаването на Обществени съвети, в частност и срещу законопроекта, внесен от Славов, Андреев и Лилков, стига сега до положителен резултат в Комисията по външна политика, която не е водеща за законопректа. А на заседанието на другата комисия, която е водещата, представителите на Външно министерство въобще не си направили труда да отидат, проявявайки в този смисъл фрапантно неуважение към водещата комисия.

Авторски страници »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие и са преследвани от ДС. Преследвачите и преследваните са двете страни на един и същи процес, поради което борбата на преследваните срещу комунистическата система и последвалите репресии върху същите, безспорно представлява публичен интерес. Иначе изнасянето само на половината истина е началото на манипулацията. Поради тази причина фактът на репресия също би следвало да се обявява.
В съхраняваният от Комисията по досиетата архив се намират и следствените дела, водени от ДС, така и съдебни дела, по които в резултат на нейната дейност са произнесени осъдителни присъди. Чрез засичане на информацията между отделните фондове би могло да се изясни дали част от вербованите от ДС лица не са били преди това преследвани от същата, т.е. ще могат да се разграничават доброволния и насилствения подход при вербуването на сътрудници на някогашните комунистически репресивни органи, а не жертви и престъпници да бъдат поставяни под общ знаменател.

Акцент, българи зад граница »

[17 юли 2016 | No Comment | ]

eurochicago_ss0083
Тази поредна сборна тема в Еврочикаго бе предизвикана от писма на читатели и от заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към НС, на тема „Възможности за трайно завръщане и заселване на българи от чужбина в Република България“.
Темата за завръщането на българи от чужбина може би не е най-важната за Родината ни, но вероятно е най-болната. Тя касае един голям и все по-застрашителен за бъдешето на страната ни проблем…

Авторски страници »

[26 юни 2016 | No Comment | ]

Ако понятия като „българин“ и „български гражданин“ се тълкуват на практика като идентични, и ако понятието „български произход“ не бива да се възприема като етническо, когато се издават удостоверения от ДАБЧ за български произход – какъв произход биха имали например етническите българи в Сърбия, Украйна, Молдова, Албания и пр.? По тази логика те би трябвало да имат съответно сръбски, украински, молдовски, албански и пр. произход, според страната в която са се родили и гражданството, с което са се родили. По същата логика, при която на практика се уеднаквяват различни понятия, споменатите етнически българи не би трябвало въобще да кандидатстват – онези от тях, които искат това – за удостоверения за български произход и за българско гражданство, понеже произходът не бива да се възприема като етнически, както е записал през 2015 г. в свое официално съдебно решение тричленен състав на ВАС.

Авторски страници »

[26 май 2016 | 3 коментара | ]

Щом човек в САЩ може да си позволи да изпрати ключовете от дома си по пощата, дали нещо може да го спре и да гласува по пощата?
Ето защо в САЩ, Канада, Германия, Швейцария и др. развити страни от Запада гласуването по пощата е разрешено и най-широко прилагано, за разлика от някои наши съседи, като например в Турция.
Не виждам какво може да попречи на законодателите в България, да внесат изменение в Избирателния кодекс и да дадат разрешение да гласувам по пощата, като изпратя бюлетината си до най-близкото консулство, в което съм регистриран.

Избрано, политика »

[18 май 2016 | No Comment | ]

Коментар за ветото на президента Плевнелиев над текстове на Изборния кодекс, даден в интервю за Националното радио от председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Румен Йончев.

Авторски страници, българи зад граница »

[24 апр. 2016 | 7 коментара | ]

Много българи от два дни ревнаха срещу депутатите в Народното събрание – орязаха ни политическите права!
Много силно е и възмущението от чужбина, чието порязване, традиционно е още по-голямо.
Не бих искал в никакъв случай да кажа, че ревът е неоснователен, но всички, решили да протестират в последните дни, и особено тези, които са в чужбина, бих попитал – защо чак сега сте се сетили?!
Като живеете в чужбина, по-различно ли гласувахте на последните избори от българите в България? Не сте ли се замисляли поне веднъж в мъдрите думи: „Всеки народ си заслужава управлението“

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[15 апр. 2016 | No Comment | ]

С приемането на новата конституция през 1991 г. бе възприет по-различен подход и бе въведено понятието „български произход“, впоследствие залегнало и в останалата част от законодателството. При тази промяна бе изпуснат от внимание фактът, че понятието „произход“ в своите правни характеристики изисква конкретната биологична връзка на всеки кандидат с негов възходящ, което не става с волеизявление на низходящия, и нарушаването на този принцип винаги ще създава напрежение и бъдещи трусове, особено след поредната смяна на властта. Всъщност, с подобна декларация като форма на волеизявление би могло да се удостовери именно българската народност.

Е-Списание »

[5 Ное. 2015 | No Comment | ]

По настояване на читатели днес публикуваме и приетата сравнително неотдавна от правителството Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.), според която ще се работи за социалното включване и интеграцията на имигранти, връщане на висококвалифицирани български граждани-емигранти и привличането на чужденци от български произход.

Според стратегията „България ще продължи своята политика в посока на разширяване на спектъра от мерки, които се предлагат по отношение на услугите и подкрепата за българските емигранти…“