Home » Archive

Articles tagged with: ДС

Избрано »

[25 мар. 2017 | No Comment | ]

78 кандидат-депутати са били сътрудници на Държавна сигурност или Военното разузнаване преди 1989 г. Това се вижда от проверката на Комисията по досиетата. Проверени са общо 4060 желаещи да станат депутати, от тях 1982 лица не подлежат на проверка, тъй като са родени след 1973 г.
Пълен списък по партии:

Авторски страници »

[13 февр. 2017 | 2 коментара | ]

56 сътрудници на Бившата държавна сигурност все още работят в системата на Министерството на външните работи към 31 декември 2016 г. Десет от тях са на ръководни длъжности в министерството. Четирима са български посланици по света. Четирима са членове на Кариерната комисия към министъра на външните работи Даниел Митов по време на неговия мандат. Двамата заместници на сегашния служебен външен министър Ради Найденов са били агенти на ДС.

Авторски страници »

[13 февр. 2017 | No Comment | ]

Един от основните нерешени въпроси от българския преход и незатворена страници от историята и до днес, началото на 2017 г., е следният – необходима ли е лустрация от държавни служби на лица, сътрудничили на комунистическата ДС?
Този въпрос от години се повдига преди избори…

Избрано, история, политика »

[11 Дек. 2016 | No Comment | ]

БКП и ДС номенклатурна банда е оплячкосала държавно, общинско и кооперативно имущество и финансови активи за над 200 милиарда долара. Това казва бившият директор на Държавен архив – Хасково Марин Караиванов, в интервю, направено от Тодорка Николова и публикувано преди време в БЛИЦ.

Авторски страници »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие и са преследвани от ДС. Преследвачите и преследваните са двете страни на един и същи процес, поради което борбата на преследваните срещу комунистическата система и последвалите репресии върху същите, безспорно представлява публичен интерес. Иначе изнасянето само на половината истина е началото на манипулацията. Поради тази причина фактът на репресия също би следвало да се обявява.
В съхраняваният от Комисията по досиетата архив се намират и следствените дела, водени от ДС, така и съдебни дела, по които в резултат на нейната дейност са произнесени осъдителни присъди. Чрез засичане на информацията между отделните фондове би могло да се изясни дали част от вербованите от ДС лица не са били преди това преследвани от същата, т.е. ще могат да се разграничават доброволния и насилствения подход при вербуването на сътрудници на някогашните комунистически репресивни органи, а не жертви и престъпници да бъдат поставяни под общ знаменател.

Авторски страници »

[17 авг. 2016 | No Comment | ]

В изложението д-р Ташев е описал своята сага, когато като 17-годишен ученик през 1984 г. е бил член на нелегална организация. Разкрит е от ДС по линия на промакедонски национализъм, с окраска противодържавна агитация и пропаганда, арестуван е в училище и отведен в МВР, където е подложен на малтретиране. Това негово профилактиране е продължило една година.
След началото на промените през 1989 г., д-р Ташев е обявен за агент на ДС. При запознаването му с досието си той констатира, че е приложена фалшива декларация за сътрудничество. Завежда дело, наложена е съдебно-графологична експертиза и със съдебно решение документът е обявен за неистински. Комисията по досиетата обаче решава просто да заличи въпросния фалшив документ и така д-р Ташев продължава да бъде обявяван за агент на ДС, при това през периода, когато същата ДС го разследва за противодържавна агитация и пропаганда. Повече подробности по случая могат да се видят в самото изложение по-долу.

Авторски страници, история »

[14 авг. 2016 | One Comment | ]

Вера Мутафчиева беше дъщеря на „буржоазен интелектуалец“. Тя имаше клеймо – произходът й не беше „прогресивен“, пролетарски или от „бедно селско семейство“. Всеки българин с подобен произход трябваше да сътрудничи с ДС, за да изкупи „вината“ на родителите си и да получи някакъв шанс за реализация. Не зная каква част от тези хора са имали силата да откажат подобно „сътрудничество“, което в много случаи е било формално. Разкриването на това „агентурно минало“ уби хора като Вера Мутафчиева и проф. Богдан Богданов.

Авторски страници »

[17 юли 2016 | 3 коментара | ]

Запитвали ли сте се, как така над четвърт век след 1989 г., тези кадри са толкова незаменими на своите постове в МВнР, че някои от тях остават на работа дори и след пенсия?
Помислете колко работни места са сменили, поне по-възрастните от нас, за тeзи години, а в същото време агенти на ДС са дългосрочно командировани на дипломатически и административно-технически длъжности в задграничните представителства на България или в международни организации в държави по цял свят – от Русия до САЩ, от Финландия до ЮАР. Друга част от тях работят в Централно управление на МВнР, а именно: 27 души, от които генерален директор – 1, директори на дирекции – 8, началник отдели – 5, посланици за специални поръчения – 3 и т.н.
Един от големите началници – директор на дирекция, е г-н Р. Лашев, който в момента е в дългосрочна отпуска, и вероятно пред повишение и отправяне някъде на добро място в чужбина.

българи зад граница, Избрано, история »

[20 юни 2016 | One Comment | ]

Сред агентите, наричани още доносници, особено тези, работили в средите на интелигенцията, има хора с различни мотиви, причини и чувства, осъществявали по различни начини поставените им от офицерите от Държавна сигурност задачи. Но случаи, в които лицето, изпратено да следи и слухти за вражеска дейност на беглец от народната република, изпада във възторг от обекта на интерес на службите, не се срещат често. Точно това обаче прави агент „Елена“, която работи за отдел 6 отделение 2 на Държавна сигурност.

Избрано, история, политика »

[2 февр. 2016 | No Comment | ]

Историята на предложението
За първи път въпросът за присъединяването на България към СССР е поставен от Тодор Живков пред пленума на ЦК на БКП на 31 юли 1963 г. На него първият секретар на партията излага разбирането си, че „суверенитета народът го разбира да има ядене, да живее. Ето това е суверенитетът – щастие и благоденствие на народа. Ние работим за народа, а не за формата”.
Пленумът, на който е обсъдено предложението му се провежда на 4 декември 1963 г. и остава скрит от обществото по обясними причини. Стратегията на Живков е следната…

Авторски страници, политика »

[29 Дек. 2015 | 6 коментара | ]

В редакцията на Eurochicago.com получихме отговор от Външно министерство на искане за достъп до информация по ЗДОИ. Отговорът е подписан от постоянния секретар на министерството Василий Такев и в него се съдържа следната информация:
На въпроса „Какъв е точният брой на служителите на МВнР към декември 2015 г., които са обявени от Комисията за досиетата, че са били свързани с комунистическата Държавна сигурност?“ – от министерството отговарят, че броят им е 71 (седемдесет и един). И доуточняват…