Онлайн система за записване на желаещи за консулски услуги.

Моля въведете, вашите данни. Вашата информация, ще бъде записана и предадена на съответния Консулски окръг, като след одобрение,

тук ще бъде публикуван окончателния списък и дата за провеждане на консулския ден.

 

 
Дати и места за консулски услуги  
IDs  Дата/място Потвърдено
1  9 June 2018 - Denver Y
14  13 May ' 2018 Minneapolis Y
9  28 April 2018 - Detroit Y
15  20 October ' 2018 - Detroit, MI N
 

Добавяне на желаещи за консулски услуги